Børne -og ungdoms-udvalget

   
Udvalgsformand for Børn og Unge  Birger Lund mob. 21 69 19 58
     
Medlem af B og U udvalg    Rikke Rasmussen  
Medlem af B og U udvalg   Ulla Brendstrup  
Medlem af B og U udvalg   Peter Jung  
     
     
Danseinstruktør, små børn    Rikke Rasmussen mob. 28 74 89 28 

Danseinstruktør, store børn Rikke Rasmussen  mob. 28 74 89 28 

Danseinstruktør, ungdom Carsten Jørgensen og Mette Lukasiewicz mob. 28 10 20 29 og
    mob. 51 54 91 96
Spillemænd:  

 

Øveaftener/opvisninger HOLD I    
Øveaftener/opvisninger HOLD II og III Birgit og Mogens Cramer  
     
Formand for Ølstykke- og Omegns Folkedanserforening: Alice Johansen mob. 22 52 25 56
     
Dragtsyning efter aftale: tlf. 22 52 25 56 Alice.