Kontingenter

Sæson fra sept. 2020/incl. april 2021          
  Foreningen DF DGI I alt  
Almindelige aktive over 30 år 300 180 5 485  
Alm. aktive, medlem af DF via anden forening 300 0 5 305  
Aktive på 65 år og derover 275 180 5 460  
Passive 25 180 5 210  
Børn/unge til 18 år, indmeldelsesåret 0 0 0 0  
Børn/unge til 18 år, efter indmeldelsesåret 125 40 5 170  
Unge mellem 18-29 år 125 180 5 310  
Børn/unge til 18 år passive 10 40 5 55  
Unge mellem 18- 29 år passive 10 180 5 195  
           
Kontingentet bedes indbetalt til konto i Danske Bank reg.nr.1551 kontonr. 3433044797    
senest den ? oktober 2020.