Kontingenter

Sæson fra sept. 2023/incl. april 2024          
  Foreningen Dans Danmark DGI I alt  
Almindelige aktive over 30 år 325 75 5 405  
Alm. aktive, medlem af DF via anden forening 325 0 5 330  
Aktive på 65 år og derover 300 75 5 380  
Aktive på 65 år 0g over DF via anden forening
300 0 5 305  
Passive 25 75 5 105  
Børn/unge til 18 år, indmeldelsesåret 0 0 0 0  
Børn/unge til 18 år, efter indmeldelsesåret 150 50 5 205  
Unge mellem 18-29 år 150 75 5 230  
Børn/unge til 18 år passive 10 50 5 65  
Unge mellem 18- 29 år passive 10 75 5 90  
Kontingentet bedes indbetalt til konto i Danske Bank reg.nr.1551 kontonr. 3433044797    
senest den 26. oktober 2023.